Persimmon_Dye_Sashiko_Thread_K_3

Persimmon Dyed Sashiko Thread Gold